Kun ”sinne päin” -hakukin riittää - helpommin löydettävät paikkatiedot ja muita INSPIRE-osahankkeen kuulumisia

31.10.2018

INSPIRE-osahankkeen tavoitteena on tehostaa INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa ja selvittää, miten toimeenpanon hyödyt saataisiin käyttöön kansallisesti. Webinaarissa tiistaina 30.10. katsottiin, millaisia palveluita on jo saatu aikaan ja mitä seuraavaksi on tulossa.  

Paikkatietoasiantuntija Minna Veseloff Maanmittauslaitoksesta kertoo, että tällä hetkellä agendalla on muun muassa kansallisten INSPIRE-tietomallien työstäminen sekä Paikkatietoalustan tarpeiden mukaan laajennettu metatietoprofiilin kehittäminen. Metatietoprofiilin tavoitteena on ohjata tiedontuottajia metatietojen sisältöjen tuottamisessa niin, että sekä INSPIRE-velvoitteet että niitä laajemmat kansalliset tavoitteet täyttyisivät. 

Metatiedoilla on suuri merkitys etenkin aineistojen löydettävyyden kannalta. Löydettävyyden tehostamiseksi päämääränä on tuoda tulevaisuudessa Paikkatietoalustalta löytyvät aineistot löydettäväksi myös isojen hakukoneiden kautta metatietojen paremman indeksoitumisen avulla.

– Tällä hetkellä tehdään tutkimusta ja työtä, että aineistot ja metatiedot saataisiin näkymään myös Google-haun kautta. Toteutustyön on tarkoitus valmistua vielä tämän vuoden loppuun mennessä, Veseloff kertoo.

Älykäs haku ja Tiedonyhdistämispalvelu auttavat paikkatietoaineistojen hyödyntämisessä 

Webinaarissa katsastettiin myös ne palvelut ja toiminnot, jotka jo löytyvät Paikkatietoalustan betasta. Tiedon löydettävyyttä parantaa Paikkatietoalustan älykäs haku, jonka kautta voi etsiä eri tiedontuottajien paikkatietoaineistoja ja -palveluita. Uutta älykkäässä haussa verrattuna aiempiin metatietohakuihin on se, ettei hakusanan tarvitse olla täsmälleen oikein – ”sinne päin” -hakukin riittää.

– Tavoite on pyrkiä helpottamaan tiedonhakua etenkin silloin, kun hakija ei välttämättä ole alan ammattilainen, eikä alan termit ole niin hyvin hallussa, Veseloff korostaa. 

Aineistojen yhdisteltävyyttä voi kokeilla käytännössä Tiedonyhdistämispalvelun kanssa, joka on työkalu etenkin tiedolla johtamiseen. Tiedonyhdistämispalvelussa omia CSV-muotoisia aineistoja voi yhdistää aluejakoihin ja näin helposti tarkastella eri ilmiöiden jakautumista esimerkiksi eri puolilla Suomea. 

Älykäs haku on kaikille avoinna osoitteessa beta.paikkatietoalusta.fi/hae. Tiedonyhdistämispalvelun käyttöä varten tarvitsee tällä hetkellä käyttäjätunnukset, mutta myöhemmin sekin on tarkoitus avata avoimesti kaikkien käyttöön.

– Suosittelen kaikille kiinnostuneille organisaatioille, että hakekaa ihmeessä käyttöoikeutta ja testatkaa palvelua. Kaikki palaute, mitä saadaan, auttaa kehittämään palvelua siihen suuntaan, mitä toivotte sen käyttäjänä olevan, Veseloff kannustaa.