Kunnille eväitä INSPIRE-matkalle

11.4.2019

INSPIRE-direktiivin päämäärä on tehostaa paikkatietojen hyödyntämistä. Direktiivin asettamisesta on jo yli kymmenen vuotta, mutta toimeenpanossa on vielä parantamisen varaa. Onneksi apua tähän on tarjolla.

Paikkatietoalustan INSPIRE-osahankkeen vetäjä ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietoinfrastruktuurin palvelut -osaston johtajana toimiva Panu Muhli kertoo, että EU:n INSPIRE-toimeenpanon seurannassa Suomi on saanut kohtalaisen hyvän tuloksen, mutta etenkin kuntien osalta mittarit ovat monin paikoin punaisella. 

– Meillä hyvällä tasolla on se, että koordinaatiota ja yhteistyötä tehdään paljon ja tietoa jaetaan avoimesti. Puutteita on vielä teknisten toimeenpanon osalta. Esimerkiksi rajapintapalveluiden toteuttamisessa on paljon parantamisen varaa. Erikseen mainittiin myös kuntien INSPIRE-toimeenpano, joka on selvästi tullut perässä valtionhallintoon verrattuna, Muhli kertoo. 

Tämän hetkisen arvion mukaan noin neljäsosa kunnista on laatinut metatietoja ainakin yhdestä aineistostaan. Rajapintapalveluiden osalta toimeenpanoaste on paljon pienempi: alle kymmenen prosenttia on toteuttanut katselupalvelun aineistoilleen, latauspalvelun vain noin 3 prosenttia. Direktiivin mukaista harmonisointia on tehnyt vain muutama yksittäinen kunta. Ero toimeenpanon toteuttamisessa on merkittävä isojen ja pienten kuntien välillä. 

– Määräajat ovat tulleet ja menneet, eli siltä osin puhutaan puutteista. Seurantatilastojen mukaan viimeisten muutamien vuoden aikana kuntien toimeenpanoasteessa ei ole tapahtunut merkittävää parannusta. Kehitys on hyvin hidasta, Muhli kertoo.

Kaikki lähtee metatiedoista

Entä sitten ratkaisut? Vauhditusta, tukea ja helpotusta kunnat voivat saada Paikkatietoalustan kautta. Erilaisia ratkaisuja rakennetaan INSPIRE-osahankkeessa. 

Yksi asia on kuitenkin selvä: ilman hyvin laadittuja metatietoja hyväkin tieto jaa pimentoon ja siksi ilman käyttöä. Siksi ensimmäinen – ja tärkein – askel kunnille on metatietojen laatiminen Paikkatietohakemistoon.

Rakennus- ja osoitetietojen osalta riittää tämän jälkeen, kun ne viedään Paikkatietoalustaan Laatuvahdin ja Tallennuspalvelun avulla. Paikkatietoalusta huolehtii INSPIRE-velvoitteiden täyttymisestä, eikä kunnan tarvitse siis itse toteuttaa omia katselu- tai latauspalveluita rakennus- ja osoitetiedoille. Rakennustietojen viennin testaaminen on jo mahdollista Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristössä. Osoitetietojen testaus on tarkoitus alkaa syksystä 2019 alkaen.

Kaava-aineistoille vastaavaa ratkaisua ei ainakaan vielä ole olemassa. Paikkatietoalustan kautta voi kuitenkin saada käytännön tukea kaava-aineistojen metatietojen laatimiseen.

– Lisätietoa saa esimerkiksi Paikkatietoalustan kuntafoorumin kautta. Olemme mukana myös kuntakiertueella kertomassa, tukemassa ja neuvomassa.  Järjestämme erikseen myös koulutuksia ja tarvittaessa kahdenvälisiäkin Skype-koulutuksia, joissa voidaan käydä kädestä pitäen läpi, miten metatietoja laaditaan Paikkatietohakemistoon, Muhli kertoo.

Täysin uutena palveluna on tulossa myös Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristöön julkaistava INSPIRE-validointipalvelu, jonka avulla kunta voi tarkistaa metatietojensa, osoitetietotuotteidensa ja latauspalveluidensa INSPIRE-yhteensopivuuden. Tuki katselupalveluiden sekä harmonisoitujen rakennus- ja kaavatietotuotteiden validoinnille on tulossa myöhemmin tänä vuonna. Sovellus on sama kuin INSPIRE-referenssivalidaattori, mutta se on asennettu Paikkatietoalustan palvelinympäristöön. Näin se on varmemmin käytettävissä, eikä riippuvainen muiden EU-maiden kuormasta. INSPIRE-validointipalvelu julkaistaan 17.4. osoitteessa beta.paikkatietoalusta.fi.