Kutsu työpajaan: valitaan ja priorisoidaan toteutettavat laajennokset INSPIRE-aineistoihin

7.11.2018

Tervetuloa osallistumaan 22.11 työpajaan, jossa valitaan ja priorisoidaan toteutettavat laajennokset INSPIRE-aineistoihin Paikkatietoalustaa varten.

Maanmittauslaitos ja Gispo Oy laativat kansallisten käyttötarpeiden mukaan laajennettavat INSPIRE-tietomallit osana Paikkatietoalusta-hanketta. Työ pohjautuu keväällä 2018 tehtyyn selvitykseen tiettyjen aineistojen kansallisista käyttötarpeista. Selvitys koski seuraavia INSPIRE-tietoteemoja: 

  • Hallinnolliset yksiköt (AU)
  • Tilastointiyksiköt (SU)
  • Aluehallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt (AM)
  • Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut (US)

Laadittavien tietomallien mukaiset INSPIRE-tietotuotteet toteutetaan Paikkatietoalustassa vuonna 2019.

Tehdyssä käyttötarpeiden selvitystyössä tunnistettiin yhdessä aineistojen tuottaja- ja hyödyntäjätahojen kanssa mm. aikasarjoihin ja aluejakoihin liittyviä tarpeita INSPIREn määrittelyä laajemmalle aineistolle sekä laadittiin olemassa olevista aineistoista tietoteemakohtaiset käsitemallit. Jo tehdyn työn pohjalta laaditaan vuoden 2018 loppuun mennessä tarkemmat tietomallikuvaukset laajennetuista aineistoista. 

Tervetuloa osallistumaan työpajaan, jossa valitaan ja priorisoidaan toteutettavat laajennokset INSPIRE-aineistoihin Paikkatietoalustaa varten.

Työpaja järjestetään torstaina 22.11.2018 klo 13-16 Pasilassa virastokeskuksen kokouskeskuksen tilassa Neptunus-Pluto (Opastinsilta 12 B). Työpajan järjestelyistä vastaavat Riitta Vaniala (MML) ja Salla Multimäki (Gispo).

Ilmoittaudu työpajaan ma 19.11. mennessä tästä linkistä. Muista ilmoittautua ajoissa; työpajaan mahtuu enintään 25 henkeä.

Alkuvaiheen selvityksessä tunnistettuihin laajennostarpeisiin ja tietoteemoista laadittuihin käsitemalleihin pääset tutustumaan tästä:

Tietoteemapohjaiset käsitemallit

Lue Gispon selvitys seuraavien INSPIRE-direktiivin tietoteemojen piiriin kuuluvien aineistojen kansallisista käyttötarpeista: Hallinnolliset yksiköt (AU), Tilastointiyksiköt (SU), Aluehallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt (AM) sekä Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut (US). Lataa selvitys luettavaksi tästä.

Jos et pääse paikalle työpajaan, mutta haluat osallistua laajennosten valitsemiseen, voit kommentoida laajennostarpeita ja käsitemalleja myös sähköpostitse: salla(a)gispo.fi