Paikkatietoalustan metatietoprofiilin määrittelytyö on alkanut

14.8.2018

PTA-metatietoprofiilin työstäminen on aloitettu. Tarveselvityksestä siirrytään syksyn aikana toteutukseen ja valmista on lokakuun loppuun mennessä.

Olemme aloittaneet projektin, jossa määritellään metatietoprofiili, joka vastaisi mahdollisimman hyvin paikkatietoalustaa hyödyntävien tiedontuottajien ja -käyttäjien tarpeita. PTA-metatietoprofiili ohjaa tiedon tuottajaa metatiedon sisällön tuottamisessa. Tiedontuottajat syöttävät aineistojensa metatiedot Paikkatietohakemistoon, jolloin älykäs haku löytää ne. 

Älykäs haku etsii aineistoja metatietojen perusteella ja muotoilee metatiedoista löytyvän informaation käyttäjäystävälliseen muotoon. Löydettyään haluamansa aineiston voi käyttäjä perehtyä metatiedon sisältöön syvemmin hakupalvelun tarjoaman metatietokortin avulla ja saada tarkempaa tietoa esim. aineiston ajantasaisuudesta ja laadusta.

Työ on aloitettu elokuun alkupuolella PTA-metatietojen tarveselvityksellä. Tarveselvityksessä haastatellaan tietojen tuottajia ja potentiaalisia hyödyntäjiä. Haastattelujen perusteella luetteloidaan ja priorisoidaan vaatimukset PTA-metatietojen sisällölle.

Metatietovaatimusten perusteella toteutetaan PTAn metatietoprofiili Paikkatietohakemistoon. Metatietoprofiilin tulee minimissään täyttää INSPIREn asettamat metatietovaatimukset, mutta sen vaatimukset voivat olla myös INSPIREä laajemmat. Laajennukset tehdään kuitenkin ISO19115 -standardin ja JHS 158 -suosituksen sallimissa puitteissa.

Työ kestää lokakuun 2018 loppuun. Lisätietoja projektista antaa paikkatietoasiantuntija Kai Koistinen, etunimi.sukunimi(a)maanmittauslaitos.fi