Parempia paikkatietotuotteita - Työpajat tiedon tuottajille ja hyödyntäjille

21.2.2018

Kutsumme paikkatiedon tuottajia että hyödyntäjiä Helsinkiin työpajoihin, joissa kartoitetaan käyttötarpeita tarkemmin.

ihmiset workshoppaa

Paikkatietoalustan INSPIRE-palvelut -osahanke toteuttaa selvityksen eri paikkatietotuotteiden käyttötarpeista. Kutsumme nyt paikkatiedon tuottajia että hyödyntäjiä Helsinkiin työpajoihin, joissa kartoitetaan käyttötarpeita tarkemmin. Keskitymme työpajoissa siihen, miten paikkatietoja tulevaisuudessa kannattaa tuottaa, jotta niissä huomioidaan paremmin  kansalliset ja kansainväliset hyödyntämistarpeet. Tavoitteena on, että jatkossa paikkatietotuotteet vastaisivat paremmin käyttäjien tarpeisiin. 

Työpajoja järjestetään kaksi:

Työpaja 1: 13.3. Klo 10-14: Hallinnolliset ja tilastolliset yksiköt (esim. MML:n ja Tilastokeskuksen tuottamat alueraja-aineistot sekä tilastoruudut). Tiedon hyödyntäjiksi tunnistettu mm: ministeriöt, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä MML ja Tilastokeskus itse.

Ilmoittaudu työpajaan
 
Työpaja 2:
15.3. Klo 10-14: Yleishyödylliset ja julkiset palvelut (esim. VRK:n palvelutietovaranto) sekä Aluehallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt (mm. SYKE:n vesistöihin liittyvät rekisterit, kuntien rakennuskiellot, kaivosrekisteri). Tiedon hyödyntäjiksi tunnistettu mm: julkishallintoa palvelevat konsulttiyritykset, ELY-keskukset, kunnat ja oppilaitokset.

Ilmoittaudu työpajaan
 
Työpajat pidetään Klo 10-14 Pasilan kokouskeskuksessa (2.krs) (Neuvottelutilat: Neptunus, Merkurius, Pluto). Opastinsilta 12, Helsinki.

Työpajojen alustava aikataulu

10:00 Päivän alustus ja käyttötarvekartoituksen tavoitteet
10:15 Tietotuotteiden hyödyntämistapauksia ja keskustelua
11:30-12:30 Lounas (omakustanteinen)
12:30-14:00 Käyttötarvekuvausten kommentointi ja tulevaisuuden kehittämistarpeet

Tervetuloa mukaan kehittämään entistä parempia tietotuotteita kanssamme! Tapahtuman, sekä selvityksen, johon työpajat liittyvät, toteuttaa Gispo Oy, Maanmittauslaitoksen tilauksesta. 

Lisätietoja puhelimitse ja sähköpostitse (osoitteet muotoa @gispo.fi):

Sanna Jokela, p. 040 7664607
Salla Multimäki 040 5833707 
Pekka Sarkola 040 725 2042