Tutustu Paikkatietoalustan metatietoprofiilin käyttö- ja tarveselvitykseen

3.12.2018

Työn tavoitteena oli selvittää paikkatietoaineiston tuottajien ja hyödyntäjien tarpeita liittyen metatietoprofiiliin. Tulosten perusteella on tarkoitus muodostaa yhteinen paikkatietoaineiston metatietoprofiili, jonka avulla voidaan kehittää aineistojen löydettävyyttä sekä parantaa aineistojen soveltuvuuden arviointia. 

Selvityksen yhteydessä haastateltiin paikkatietoaineiston tuottajia ja käyttäjiä sekä yrityksistä että julkishallinnon organisaatioista. Haastattelukysymykset liittyivät esimerkiksi paikkatietoaineiston tarpeeseen ja käyttöön, aineistojen löytämiseen, hankinnan ja ajan tasalla pitämiseen, kattavien paikkatietoaineistojen hyödyllisyyteen ja tiedon jalostukseen. 

Haastatteluiden johtopäätöksenä voidaan todeta, että metatietoprofiililla on paikkatietoaineistojen suhteen kaksi toisestaan poikkeavaa käyttötarkoitusta. Metatietoprofiili on tärkeässä roolissa etsimiseen ja löytämiseen liittyvissä käyttötapauksissa, jolloin metatietoprofiilissa arvioitavia tietoja arvioidaan objektiivisesti. Toisaalta sen avulla tulisi voida arvioida löydetyn paikkatietoaineiston soveltuvuutta subjektiivisesti omaan käyttötarkoitukseen. 

Selvitys on luettavissa tästä. Linkki selvitykseen löytyy myös Paikkatietoalustan selvitykset ja materiaalit -sivuilta.