Vastaa kyselyyn kansallisten INSPIRE-laajennusten hyödyistä

14.1.2019

Kyselyssä selvitetään, miten suuria hyötyjä saavutetaan eri INSPIRE-aineistojen kansallisten laajennusten viemisestä Paikkatietoalustaan. Vastaa kyselyyn viimeistään 20.1.2019.

Maanmittauslaitos ja Gispo Oy laativat kansallisten käyttötarpeiden mukaan laajennettavien INSPIRE-aineistojen tietomallit osana Paikkatietoalusta-hanketta. Työ pohjautuu keväällä 2018 tehtyyn selvitykseen tiettyjen aineistojen kansallisista käyttötarpeista.

Selvitys koski seuraavia INSPIRE-tietoteemoja: 
•    Hallinnolliset yksiköt (AU)
•    Tilastointiyksiköt (SU)
•    Aluehallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt (AM)
•    Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut (US)

Laadittavien tietomallien mukaiset INSPIRE-tietotuotteet toteutetaan Paikkatietoalustassa vuonna 2019. Tätä varten kartoitetaan nyt laajennettavien aineistojen eri toimijoille tuomia hyötyjä kyselylomakkeella, joka on avoinna sunnuntaihin 20.1.2019 asti. Kyselyyn pääset tästä linkistä.

Kyselyyn vastaaminen vie noin kymmenen minuuttia ja sen voi tehdä anonyymisti, vain edustamansa organisaation ilmoittaen.