INSPIRE-palvelut

Osahankkeen päätavoitteena on luoda viranomaisten käyttöön yhteinen ympäristö, jonka avulla INSPIRE-direktiivin velvoitteita voidaan toteuttaa helposti ja kustannustehokkaasti.

INSPIRE-direktiivi (Infrastructure for Spatial Information in Europe) tähtää paikkatietojen yhteentoimivuuteen, niiden käytön ja ympäristön tilan seurannan tehostamiseen, viranomaisten yhteistyön lisäämiseen sekä monipuolisten kansalaispalvelujen syntymiseen. Direktiivi ja sen pohjalta annetut komission asetukset määrittelevät keinot ja aikataulun, miten paikkatiedon infrastruktuuri tulisi toteuttaa vaiheittain EU-jäsenvaltioissa vuoteen 2020 mennessä.

Videoon saa tekstitykset päälle klikkaamalla videon alalaidassa olevaa ratas-painiketta -> tekstitykset -> suomi. Video on Euroopan komission toteuttama.

Osahankkeen lähtökohdat

INSPIRE-direktiivi edellyttää, että viranomaiset asettavat tiettyihin teemoihin liittyvät paikkatietoaineistonsa yhtenäisen standardin ja harmonisoitujen tietomallien mukaisesti saataville verkkopalveluihin vuoteen 2020 mennessä. Suomessa on panostettava lähivuosina vielä merkittävästi aineistojen yhteiskäyttöisyyden kehittämiseen ja verkkopalveluiden toteuttamiseen.

Uuden paikkatietoalustan avulla viranomaiset voivat hoitaa velvoitteensa kustannustehokkaasti valmiiksi rakennetussa yhteisessä toimintaympäristössä, mikä alentaa merkittävästi hallinnollista taakkaa lähivuosina. INSPIRE-osahanke tehostaa myös ympäristöraportointeihin liittyviä viranomaistehtäviä.

INSPIRE-direktiivi on tuonut kaikille kunnille lakisääteisiä tehtäviä. Erityisesti pienissä kunnissa ei ole mahdollista järjestää kustannustehokkaasti INSPIRE-direktiivin mukaisia rajapintapalveluja tai tietotuotteita kuntien ylläpitämistä paikkatietoaineistoista.

INSPIRE-direktiivin mukaiset tietomallimäärittelyt on esitetty direktiivin liitteissä I, II ja III. Liitteen I mukaisten tietotuotteiden toteuttamisen määräaika oli 11/2017 ja liitteiden II ja III osalta määräaika on 10/2020.

Tavoitteet

Osahankkeen päätavoitteena on luoda viranomaisten käyttöön yhteinen ympäristö, jonka avulla INSPIRE-direktiivin velvoitteita voidaan toteuttaa helposti ja kustannustehokkaasti. Toteutettava ympäristö tukee Suomen EU-komissiolle toimittaman INSPIRE-toimenpidesuunnitelman toteuttamista, jonka tarkoituksena on korjata direktiivin toimeenpanossa havaittuja puutteita. Lisäksi ympäristöön toteutetaan paikkatietojen löydettävyyttä ja hyödyntämisen edellytyksiä parantavia toiminnallisuuksia.

Paikkatietoaineistojen upload-palvelu

Pienille toimijoille toteutetaan paikkatietoaineistojen upload-palvelu, jonka avulla toimijoiden nykyiset paikkatietoaineistot voidaan asettaa helposti saataville INSPIRE-vaatimusten mukaisten katselu- ja latausrajapintapalveluiden kautta. INSPIRE-määrittelyiden mukaisten harmonisoitujen paikkatietotuotteiden toteuttamista varten osahankkeessa kehitetään työvälineitä tietomallimuunnoksille ja tarvittavia palveluita tietotuotteiden tarjoamiselle direktiivin vaatimusten mukaisesti.

Paikkatietoalustan ohjausryhmä päätti 8.6.2018, että Paikkatietoalusta tuottaa kuntien siihen tuomista rakennus- ja osoitetiedoista INSPIRE-direktiivin mukaisen tietotuotteen ja tietopalvelut. Tavoitteena on tarjota vastaavanlainen ratkaisu myös muille INSPIRE-direktiivin alaisille paikkatiedoille eli asema- ja yleiskaavoille. Aikataulu ja tarkemmat yksityiskohdat näiden osalta varmistuvat myöhemmin.

Harmonisoidut tietotuotteet INSPIRE:n tietoteemoille

Lisäksi osahankkeessa toteutetaan kansallisten käyttötarpeiden mukaisesti rikastetut, INSPIRE-yhteensopivat harmonisoidut tietotuotteet INSPIRE:n tietoteemoille:

  • Hallinnolliset yksiköt (AU)
  • Tilastointiyksiköt (SU)
  • Aluehallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt (AM)
  • Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut (US)

7.11.2018 Tietoteemapohjaiset käsitemallit

Lue Gispon selvitys seuraavien INSPIRE-direktiivin tietoteemojen piiriin kuuluvien aineistojen kansallisista käyttötarpeista: Hallinnolliset yksiköt (AU), Tilastointiyksiköt (SU), Aluehallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt (AM) sekä Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut (US). Lataa selvitys luettavaksi tästä.

Älykäs tiedonhaku ja ei-paikkatiedon yhdistely paikkatietoihin

Paikkatietosisältöjen löydettävyyden helpottamiseksi osahankkeessa toteutetaan semanttisesti älykäs tiedonhakutoiminnallisuus, joka perustuu mm. sanastojen ja ontologioiden sekä metatieto- ja luettelopalveluiden hyödyntämiseen. Keskeinen tiedon käyttöönottoa ja hyödyntämistä tukeva toiminto toteutettavassa ympäristössä on paikkatiedon ja ei-paikkatietomuotoisen tietosisällön yhdistämistä tukeva palvelu. Toiminnallisuuden avulla voidaan yhdistellä helposti tilastotietoa paikkatietoihin ja visualisoida yhdisteltyä tietoa mm. tietojohtamisen tueksi. Lisäksi toiminto tukee ympäristödirektiivien mukaisten raportointivelvoitteiden tehokkaampaa toimeenpanoa.

Älykästä tiedonhakua ja ei-paikkatiedon yhdistelyä paikkatietoihin (Tiedonyhdistämispalvelu) voi testata paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristössä osoitteessa https://beta.paikkatietoalusta.fi/.

Linkitetyn tiedon palvelu

Yhtenä käyttötapauksena osahankkeessa toteutetaan myös paikannimistöä hyödyntävä linkitetyn tiedon palvelu, joka mahdollistaa esimerkiksi Geologian tutkimuskeskuksen maaperätutkimustiedon paremman hyödyntämisen.

Lisätietoja

Osahankkeen vetäjä Panu Muhli, 040 720 7861, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi